i vs you dota experts forum
 • itminan ne demek
 • liberasyon ne demek
 • taban ne demek
 • uhrevi ne demek
 • otantik ne demek
 • panik ne demek
 • faik ne demek
 • aeroloji ne demek
 • eğitmen ne demek
 • elif ne demek
 • diyalektoloji ne demek
 • selef ne demek
 • çarkıfelek ne demek
 • balyoz ne demek
 • genelge ne demek
 • kamu ne demek
 • otopsi ne demek
 • hadis ne demek
 • rindane ne demek
 • iltihap ne demek
 • error ne demek
 • eğik ne demek
 • data ne demek
 • sari ne demek
 • mahpus ne demek
 • vecibe ne demek
 • engelli ne demek
 • poster ne demek
 • eksperyans ne demek
 • kaos ne demek
 • duş ne demek
 • marka ne demek
 • mango ne demek
 • eylem ne demek
 • okuryazar ne demek
 • gazolin ne demek
 • yontma ne demek
 • delegasyon ne demek
 • alternatif ne demek
 • gang ne demek
 • judocu ne demek
 • ruz ne demek
 • ekstra ne demek
 • eliptik ne demek
 • tamburi ne demek
 • ahlak ne demek
 • spor ne demek
 • hizip ne demek
 • tandır ne demek
 • kızılşap ne demek
 • tagaddi ne demek
 • istihare ne demek
 • zahit ne demek
 • ricat ne demek
 • maden suyu ne demek
 • canfeza ne demek
 • zari zari ne demek
 • fantastik ne demek
 • makale ne demek
 • santiar ne demek
 • santigram ne demek
 • izotop ne demek
 • makyaj ne demek
 • eda ne demek
 • defile ne demek
 • fonoloji ne demek
 • faksimile ne demek
 • cebin ne demek
 • dalalet ne demek
 • ekspoze ne demek
 • zencirek ne demek
 • bazilika ne demek
 • yelken ne demek
 • leyli ne demek
 • kıta ne demek
 • orkit ne demek
 • baroskop ne demek
 • mahrut ne demek
 • helal ne demek
 • vakumlamak ne demek
 • romatizma ne demek
 • sansüalizm ne demek
 • hademe ne demek
 • iltizam ne demek
 • izzet ne demek
 • fors ne demek
 • indis ne demek
 • Kelimemiz
  destan
  destan Ne Demek?

  Tarih öncesi tanrı, tanrıça, yarı tanrı ve kahramanlarla ilgili olağanüstü olayları konu alan şiir, epope - isim, edebiyat

  Bir kahramanlık hikâyesini veya bir olayı anlatan, koşma biçiminde, ölçüsü on bir hece olan halk şiiri

  Çağdaş Türk edebiyatında biçim ve içerik yönünden, geleneksel destanlardan ayrılık gösteren uzun kahramanlık şiiri

   
  Cümle İçerisinde Kullanım Örneği

  Manas, Şehname, İlyada, Kalevala birer destan örneğidir.

  Üç Şehitler Destanı. Çanakkale Destanı.

  destan Sözcüğünün İngilizce Anlamı Nedir?
  destan Sözcüğünün Fransızca Anlamı Nedir?
  destan Sözcüğünün Almanca Anlamı Nedir?
  destan Sözcüğünün Arapça Anlamı Nedir?
  destan Sözcüğünün İspanyolca Anlamı Nedir?
  destan Sözcüğünün İtalyanca Anlamı Nedir?
  destan Sözcüğünün Rusça Anlamı Nedir?
   
  mutluluğun resmi cumhurbaşkanı seçimi