cumhurbaşkanı seçimi mutluluğun resmi
 • kalevi ne demek
 • samba ne demek
 • ihlas ne demek
 • optimizasyon ne demek
 • anjiyoloji ne demek
 • balotaj ne demek
 • payanda ne demek
 • talkım ne demek
 • müsrif ne demek
 • laso ne demek
 • lehtar ne demek
 • imaj ne demek
 • nekroloji ne demek
 • nasir ne demek
 • nefir ne demek
 • yediz ne demek
 • zikzak ne demek
 • naat ne demek
 • elimine ne demek
 • izohips ne demek
 • dulda ne demek
 • engin ne demek
 • jeofizikçi ne demek
 • faşizm ne demek
 • alevi ne demek
 • okuryazar ne demek
 • azim ne demek
 • fondöten ne demek
 • zurnazen ne demek
 • hakikatli ne demek
 • sahte ne demek
 • panel ne demek
 • katafalk ne demek
 • ebebulguru ne demek
 • riyazet ne demek
 • takdis ne demek
 • talepkâr ne demek
 • regresyon ne demek
 • vahyolunma ne demek
 • mübadele ne demek
 • cephane ne demek
 • rücu ne demek
 • matrak ne demek
 • alakadar ne demek
 • kan ne demek
 • totem ne demek
 • cesaret ne demek
 • velinimet ne demek
 • zarar ne demek
 • illüzyon ne demek
 • gayet ne demek
 • davulcu ne demek
 • yedigen ne demek
 • santrfor ne demek
 • lorta ne demek
 • üretim ne demek
 • kahve ne demek
 • nazariye ne demek
 • formül ne demek
 • kalamit ne demek
 • aforizma ne demek
 • gayya ne demek
 • sav ne demek
 • lalüebkem ne demek
 • patika ne demek
 • yabgu ne demek
 • karsinom ne demek
 • oberj ne demek
 • cingöz ne demek
 • litosfer ne demek
 • bahir ne demek
 • sacayağı ne demek
 • gemleme ne demek
 • obabaşı ne demek
 • takarrüp ne demek
 • bakkal ne demek
 • velhasıl ne demek
 • lacivert ne demek
 • tez ne demek
 • getr ne demek
 • levazımat ne demek
 • baliğ ne demek
 • cenup ne demek
 • vampir ne demek
 • yerinmek ne demek
 • yenik ne demek
 • fonda ne demek
 • Kelimemiz
  destan
  destan Ne Demek?

  Tarih öncesi tanrı, tanrıça, yarı tanrı ve kahramanlarla ilgili olağanüstü olayları konu alan şiir, epope - isim, edebiyat

  Bir kahramanlık hikâyesini veya bir olayı anlatan, koşma biçiminde, ölçüsü on bir hece olan halk şiiri

  Çağdaş Türk edebiyatında biçim ve içerik yönünden, geleneksel destanlardan ayrılık gösteren uzun kahramanlık şiiri

   
  Cümle İçerisinde Kullanım Örneği

  Manas, Şehname, İlyada, Kalevala birer destan örneğidir.

  Üç Şehitler Destanı. Çanakkale Destanı.

  destan Sözcüğünün İngilizce Anlamı Nedir?
  destan Sözcüğünün Fransızca Anlamı Nedir?
  destan Sözcüğünün Almanca Anlamı Nedir?
  destan Sözcüğünün Arapça Anlamı Nedir?
  destan Sözcüğünün İspanyolca Anlamı Nedir?
  destan Sözcüğünün İtalyanca Anlamı Nedir?
  destan Sözcüğünün Rusça Anlamı Nedir?
   
  dota experts forum i vs you